Zpět na: Home / Menu / Hlavní menu / O NÁS

Napsali o nás

Maminka nevidomého dítěte:                                                                                                                                         "Jsem matka čtrnáctileté nevidomé dívky. Protože bydlíme daleko od Prahy, rozhodli jsme se s manželem, že zkusíme přihlásit naši dceru do běžné základní školy. Speciální škola určená zrakově postiženým v Praze sice nabízí nejlepší odborné zázemí, ale podle našeho názoru je lépe nevytrhovat dítě z přirozeného prostředí jeho zdravých vrstevníků v místě bydliště. Měli jsme sice určité obavy, ale po osmileté spolupráci se speciálně pedagogickým centrem - konkrétně s Mgr. Šárkou Fričkovou - se již možných problémů tolik nebojíme. Mgr. Fričková pravidelně navštěvovala školu, kam naše dcera chodilla, řešila vzniklé nejasnosti týkající se vyučování nevidomých s učiteli, zvala nás i dceřiny pedagogy na dny otevřených dveří do školy pro zrakově postižené, půjčovala nám učebnice v bodovém písmu, doporučovala různé pomůcky atd. Chtěli bychom jí touto cestou opravdu poděkovat."

 Asistentka pedagoga, pracující v základní škole s devítiletou nevidomou holčičkou:
"Již třetím rokem pracuji jako asistentka pedagoga a věnuji se nevidomé žákyni. Kromě získávání informací z odborné literatury nebo internetu, je pro mě nezbytné komunikovat se Speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postižené při škole Jaroslava Ježka v Praze 1. V tomto centru pracují odborníci, kteří jsou ochotni vám kdykoliv poradit a pomohou vám vyřešit jakýkoliv problém. Při prvním setkání s PaedDr. Nasťou Páchovou jsem byla mile překvapena jejím odborným přístupem a profesionálním jednáním. Byly mi poskytnuty srozumitelné a dostačující informace, které se týkají výchovy a vzdělávání nevidomých žáků, a proto mohu bez problémů vykonávat své povolání. Pracovníci centra mají také zájem na mém dalším vzdělávání a informují mě o pořádaných kurzech pro asistenty pedagoga, o nové literatuře s touto problematikou i o nových pomůckách pro zrakově postižené, aj. Jsem velmi ráda, že mohu s těmito lidmi spolupracovat a doufám, že mi budou jejich zkušenosti a rady nadále natolik užitečné jako dosud."

Maminka osmileté nevidomé holčičky:
"Jsem matka osmileté nevidomé dívky, která je integrovaná v běžné základní škole v místě našeho bydliště. Integrace mé dcery i v předškolním věku, kdy byla zařazena do běžné MŠ, proběhla úspěšně, především díky spolupráci se SPC při škole J. Ježka pro nevidomé v Praze. Byla jsem mile překvapena profesionálním přístupem zaměstnanců SPC a školy, především paní Nasti Páchové, se kterou nadále spolupracujeme. SPC se velice snaží vyjít vstříc rodičům a jejich dětem. Kladou důraz na individuální přístup k dítěti a přihlížejí k jeho potřebám. Snaží se co možná nejlépe pracovat s dovednostmi dětí a rozvíjet jejich intelekt. Jako rodič těžce zrakově postiženého dítěte jsem hledala pomocnou ruku a v SPC jsem překvapivě nalezla mnohem více. Velice si vážím této jedinečné možnosti a kvalitní spolupráce s lidmi, kteří jsou opravdu na svém místě."