Práce s třídními kolektivy

Spolupracujeme s třídními kolektivy kde jsou integrované děti se zrakovým postižením

Seminář je zaměřen na praktické vyzkoušení některých dovedností:

  • Práce s optickými pomůckami
  • Simulační brýle
  • Prostorová orintace
  • Čtení a psaní braillova bodového písma
  • Pomůcky pro nevidomé