Přehled akcí

Všech akcí se mohou zúčastnit společně s žáky školy Jaroslava Ježka také žáci integrovaní v běžných školách, kteří jsou v péči našeho SPC.

 Školní rok 2017/18

 • 8.11. 2017  Den otevřených dveří 
 • 13.11. 2017 Den nevidomých
 • Braillský klíč (čtenářská soutěž bodového písma) – listopad 2016 Škola Jaroslava Ježka
 • 1.12. 2017 Mikulášská nadílka – ve spolupráci se sdružením rodičů (Spolek Jaroslava Ježka pro nevidomé děti, z.s.)
 • 22.12. 2017 Vánoční slavnost
 • 21.3.2018 Den otevřených dveří
 • 9.4. 2018 Zápis do Základní školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené
 • 23. 4. 2018 Přijímací zkoušky do Praktické školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené
 • 2.5. 2018 Zápis do Mateřské školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené
 • 17.5. 2018 Talentové zkoušky do ZUŠ pro zrakově postižené při Škole Jaroslava Ježka
 • 21.- 25.5. 2018 Sportovní hry zrakově postižené mláděže, které pořádá škola J. Ježka
 • Tmavomodrý festival v Brně : květen 2018
 • 4.6. a 11.6. 2018 Závěrečné zkoušky žáků praktické školy
 • 13. - 22.6. 2018 Škola v přírodě Střelské Hoštice