Přehled akcí

 Všech akcí se mohou zúčastnit společně s žáky školy Jaroslava Ježka také žáci integrovaní v běžných školách, kteří jsou v péči našeho SPC.

 

 • 24.10.2018 od 9.30  Braillský klíč (soutěž ve čtení bodového písma)
 • 7.11.2018 od 9 hod Den otevřených dveří
 • 13.11.2018 Den nevidomých
 • 7.12.2018 od 9 hod Mikulášská nadílka
 • 21.12.2018 od 9 hod Vánoční slavnost
 • 18.1.2019 od 10 hod Hudební přehrávky žáků ZUŠ
 • 25.1.2019 od 10 hod Hudební přehrávky žáků ZUŠ
 • 26.3.2019 od 9 hod Den otevřených dveří
 • 9.4.2019 v 9 hod Zápis do ZŠ
 • 25.4.2019 Přijímací zkoušky do Praktické školy
 • 13.5.2019 v 9 hod Zápis do MŠ
 • 16.5.2019 ve 13.30 hod talentové zkoušky do ZUŠ
 • květen 2019 Tmavomodrý festival Brno
 • květen -  červen 2019 Celostátní sportovní hry zrakově postižené mládeže
 • 24.5.2019 v 10 hod Hudební přehrávky žáků ZUŠ
 • 31.5.2019 v 10 hod Hudební přehrávky žáků ZUŠ

 POZVÁNKA NA PRÁZDNINOVÝ TÁBOR PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ LÉTO 2019 - ZDE (PDF)