Přehled akcí

Všech akcí se mohou zúčastnit společně s žáky školy J. Ježka také žáci integrovaní v běžných školách, kteří jsou v péči našeho SPC.

 Školní rok 2016/17

 • 18.11. 2016 – Den otevřených dveří pro bývalé žáky u píležitosti 110. Výročí narození Jaroslava Ježka a 210. Výročí založení školy
 • Braillský klíč (čtenářská soutěž bodového písma) – listopad 2016 Škola Jaroslava Ježka
 • 2.12. 2016 Mikulášská nadílka – ve spolupráci se sdružením rodičů (Spolek Jaroslava Ježka pro nevidomé děti, z.s.)
 • 5.12. 2016 Čro pořádá vánoční koncert Z. Svěráka a J. Uhlíře
 • 22.12. 2016 Vánoční slavnost
 • 3.4. 2017 Zápis do Základní školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené
 • 5.4. 2017  Den otevřených dveří v SPC a ve Škole Jaroslava Ježka
 • 21.- 23.4. 2017 Goalbalové soustředění v Plzni
 • 24. 4. 2017 Přijímací zkoušky do Praktické školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené
 • 2.5. 2017 Zápis do Mateřské školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené
 • 11.5. 2017 Talentové zkoušky do ZUŠ pro zrakově postižené při Škole Jaroslava Ježka
 • Tmavomodrý festival v Brně : květen 2017
 • 5.- 9.6. 2017 Sportovní hry zrakově postižené mláděže