Přehled akcí

Všech akcí se mohou zúčastnit společně s žáky školy Jaroslava Ježka také žáci integrovaní v běžných školách, kteří jsou v péči našeho SPC.