Přehled akcí

 

  • V pondělí 10. 12. 2019 proběhl ve speciálně pedagogickém centru další (tento školní rok již třetí) seminář pro učitele a asistenty pedagoga ze škol, kde integrují děti se zrakovým postižením. Tentokrát byl zaměřen na děti nevidomé a na děti se zbytky zraku. Účastnice se seznámily např. se základy čtení a psaní bodového písma, se základy prostorové orientace, s prací na světelném panelu. Děkujeme p. uč. Machové za zprostředkování informací o fungování a obsluze braillské tiskárny, kterou se podařilo zakoupit do školy prof. Zdeňka Matějčka v Mostě. Zde dlouhodobě a s nadšením žáky se zrakovým postižením integrují.

                  

 

  • 1. 10. a 21. 11. 2019 se konal seminář pro učitele a asistenty pedagoga, kteří mají ve svých třídách integrované žáky se zrakovým znevýhodněním. Zúčastnilo se celkem 15 zájemců z pražských i mimopražských škol. S kladným ohlasem se setkala především možnost vžít se do role zrakově handicapovaných žáků. S pomocí simulačních brýlí či klapek si mohli vyzkoušet, jak se takové dítě cítí a jaké překážky musí překonávat.