Z akcí SPC

 

  • 18. 11. 2021 se ve speciálně pedagogickém centru uskutečnil seminář pro učitele a asistenty pedagoga, kteří vzdělávají v běžných školách děti a žáky, kteří jsou klienty speciálně pedagogického centra. Účastníci se seznámili s problematikou specifik vzdělávání a výchovy zrakově postižených, měli možnost vyzkoušet si čtení a psaní za simulovaných podmínek zrakové vady dítěte, o které pečují. Měli také možnost prohlédnout si vybavení SPC diagnostickými a didaktickými materiály.   
  • 3. 11. 2021 proběhl Den otevřených dveří ve Škole Jaroslava Ježka a ve speciálně pedagogickém centru. Tato akce se setkala s velkým zájmem učitelů a asistentů pedagoga, kteří mají ve své třídě v běžné škole dítě se zrakovým postižením, přivítali jsme také rodiče dětí a kolegy z jiných pracovišť, se kterými spolupracujeme. Každý z návštěvníků se mohl zúčastnit vyučování ve třídách, proběhla také prohlídka školy s výkladem o vzdělávání a výchově dětí se zrakovým postižením v prostředí speciální školy pro zrakově postižené.
  • Ve čtvrtek 7.10.2021 proběhl druhý Sportovní den s Leontinkou pro mladší žáky. Tentokrát se děti měli možnost seznámit s míčovou hrou pro nevidomé zvanou Goalball. Tréning pod vedením profesionálního hráče goalballového teamu GC Perun Jana Boška.

          

  • V pátek 17.9.2021 se konal Sportovní den s Leontinkou pro mladší žáky - začínající sportovce na hřišti ZŠ Pod Marjánkou. Společně s dětmi ze Školy Jaroslava Ježka sportovali i někteří naši klienti a klienti SPC Liberec této věkové kategorie.

         

  • V pondělí 10. 12. 2019 proběhl ve speciálně pedagogickém centru další (tento školní rok již třetí) seminář pro učitele a asistenty pedagoga ze škol, kde integrují děti se zrakovým postižením. Tentokrát byl zaměřen na děti nevidomé a na děti se zbytky zraku. Účastnice se seznámily např. se základy čtení a psaní bodového písma, se základy prostorové orientace, s prací na světelném panelu. Děkujeme p. uč. Machové za zprostředkování informací o fungování a obsluze braillské tiskárny, kterou se podařilo zakoupit do školy prof. Zdeňka Matějčka v Mostě. Zde dlouhodobě a s nadšením žáky se zrakovým postižením integrují.

                  

 

  • 1. 10. a 21. 11. 2019 se konal seminář pro učitele a asistenty pedagoga, kteří mají ve svých třídách integrované žáky se zrakovým znevýhodněním. Zúčastnilo se celkem 15 zájemců z pražských i mimopražských škol. S kladným ohlasem se setkala především možnost vžít se do role zrakově handicapovaných žáků. S pomocí simulačních brýlí či klapek si mohli vyzkoušet, jak se takové dítě cítí a jaké překážky musí překonávat.