Třídní kolektivy

Spolupracujeme s třídními kolektivy kde jsou integrované děti se zrakovým postižením

 - seminář je zaměřen na praktické vyzkoušení některých dovedností

  • Práce s optickými pomůckami
  • simulační brýle
  • Prostorová orintace
  • čtení a psaní braillova bodového písma
  • pomůcky pro nevidomé