Zpět na: Home / Menu / Hlavní menu / O NÁS

Užitečné odkazy

 • MUDr. Anna Zobanová, akreditované ambulantní oftalmologické pracoviště
www.zobanova.medikus.cz
Krškova 807/21, 15200 Praha 5 - Hlubočepy,
tel.: 251 810 044
 • Centrum zrakových vad
www.iczv.cz
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
tel.: kartotéka: 224 432 772
 • KTN – Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
www.ktn.cz
Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1,
tel.: 222 210 492, 222 211 523
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
www.sons.cz
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 462
 • Tyfloservis Praha
www.tyfloservis.cz
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 362
 • Prodejna tyflopomůcek Praha
www.tyflopomucky.cz
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 464
 • Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina
www.dedina.cz
Šmolíkova 866/1
161 00 Praha 6
tel.: 233 310 040
 • Okamžik – Sdružení pro podporu nejen nevidomých
www.okamzik.cz
Na Strži 1683/40,
140 00 Praha 4
tel.: 233 371 277, 774 209 055
 • Asociace rodičů a přátel nevidomých a slabozrakých dětí
www.asociacerodicu.estranky.cz
Strašnická 27
Praha 10, 102 00
tel.: 728 945 537
 • Český svaz zrakově postižených sportovců
 
 
 ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
 •  Škola Jaroslava Ježka 

Loretánská 19, 118 00 Praha 1
Tel.: 220 515 264
E-mail: info@skolajj.cz, www.skolajj.cz

 •  Základní škola pro zrakově postižené

nám. Míru 19, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 519 247
E-mail: info@skolazrak.cz, www.skolazrak.cz

 • Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené

Lazaretní 25, 312 00 Plzeň 
Tel.: 377 265 936
E-mail: zrak@volny.cz, www.zrak-plzen.cz

 •   Základní škola Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava
Tel.: 553 622 904
E-mail: spec.zs@zrak-opava.cz, www.zrak.opava.cz

 • Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené

Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno
Tel.: 543 212 612
E-mail: sysova@sss-ou.cz, www.sss-ou.cz

 • Základní škola prof. V. Vejdovského

          Tomkova 42/411, 779 00 Olomouc
           Tel.: 581 580 990
           E-mail: spec.skola@zrakol.cz, www.zraklit.cz

 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

 • Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené

Radlická 591/115, 158 00 Praha 5
Tel.: 235 521 214
E-mail: goa@goa.braillnet.cz, http://goa.braillnet.cz

 •  Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené

Maltézské nám. 479/14, 118 44 Praha 1 
Tel.: 257 286 461, Fax: 257 533 136
E-mail: kjd@kjd.cz, www.kjd.cz

 • Střední škola Aloyse Klara

Vídeňská 756/28, 142 00 Praha 4
Tel.: 241 726 937
E-mail: kovarikova@spsaklara.cz, www.spsaklara.cz