Nový web „Prostorová orientace“

Rádi bychom vás informovali o nových webových stránkách www.prostorovaorientace.cz, které byly spuštěny 1. 2. 2024. Nabízí nejen celou řadu vzdělávacích akreditovaných kurzů, poradnu, ale budou také sloužit jako informační a komunikační kanál spojující odborníky i laickou veřejnost.