O jaké služby se jedná

 • speciálně pedagogická diagnostika
 • úroveň zrakového vnímání u slabozrakých dětí posuzujeme diagnostickou metodou In-Sight
 • úroveň hmatových funkcí posoudíme diagnostickou metodou Tactual-Profile
 • psychologická diagnostika
 • na základě zjištěných speciálních vzdělávacích potřeb vašemu dítěti doporučíme vhodná podpůrná opatření odpovídající jeho možnostem a schopnostem
 • pokud ještě  dítě nenavštěvuje žádné vzdělávací zařízení (mateřská škola, základní škola, případně jiná instituce), pomůžeme vám ho najít
 • seznámíme vás s možnostmi vzdělávání dětí se zrakovým postižením, které nabízí současný vzdělávací systém a společně se pokusíme najít nejlepší řešení pro vaše dítě
 • spolu s vámi vybranou školu navštívíme a seznámíme učitele a další zainteresované osoby se specifiky vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením
 • vypracujeme potřebná doporučení ke vzdělávání v souladu s platnou legislativou
 • zpracujeme formulář k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky
 • zprostředkujeme učitelům i asistentům pedagoga konzultace s odborníky ve speciální škole pro zrakově postižené
 • zapůjčíme potřebné kompenzační pomůcky a speciální učebnice nebo poskytneme kontakty na pracoviště, kde je možné tyto pomůcky získat
 • poskytneme vám i pracovníkům vzdělávacích zařízení metodické materiály a odbornou literaturu potřebnou pro vzdělávání dětí se zrakovým postižením
 • pomáháme při profesní orientaci
 • zajišťujeme základní sociálně právní poradenství
 • zprostředkováváme kontakty na další odborníky – (viz užitečné odkazy)
 • vytváříme metodiky práce se žákem se zrakovým postižení

Zajišťujeme metodické vedení při nácviku speciálních dovedností:příprava na čtení a psaní bodového písma

 • nácvik práce s optickými pomůckami
 • zraková terapie a výcvik zrakových funkcí
 • prostorová orientace a samostatný pohyb – techniky chůze bez hole i s dlouhou bílou holí
 • využívání kompenzačních smyslů
 • sebeobslužné dovednosti – nácvik podpisu, rozlišování mincí a bankovek
 • výuka psaní všemi deseti prsty na klávesnici pro zrakově postižené

Všechny  služby jsou poskytovány  zdarma