Užitečné odkazy

MUDr. Anna Zobanová, akreditované ambulantní oftalmologické pracoviště
www.zobanova.medikus.cz
Krškova 807/21, 15200 Praha 5 – Hlubočepy,
tel.: 251 810 044

Centrum zrakových vad
www.iczv.cz
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
tel.: kartotéka: 224 432 772

KTN – Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
www.ktn.cz
Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1,
tel.: 222 210 492, 222 211 523

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
www.sons.cz
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 462

Tyfloservis Praha
www.tyfloservis.cz
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 362

Prodejna tyflopomůcek Praha
www.tyflopomucky.cz
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 464

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina
www.dedina.cz
Šmolíkova 866/1
161 00 Praha 6
tel.: 233 310 040

Okamžik – Sdružení pro podporu nejen nevidomých
www.okamzik.cz
Na Strži 1683/40,
140 00 Praha 4
tel.: 233 371 277, 774 209 055

Asociace rodičů a přátel nevidomých a slabozrakých dětí
www.asociacerodicu.estranky.cz
Strašnická 27
Praha 10, 102 00
tel.: 728 945 537

Český svaz zrakově postižených sportovců
www.sport-nevidomych.cz

Školy pro zrakově postižené

Škola Jaroslava Ježka
Loretánská 19, 118 00 Praha 1
Tel.: 220 515 264
E-mail: info@skolajj.czwww.skolajj.cz

Základní škola pro zrakově postižené
nám. Míru 19, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 519 247
E-mail: info@skolazrak.czwww.skolazrak.cz

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené
Lazaretní 25, 312 00 Plzeň
Tel.: 377 265 936
E-mail: zrak@volny.czwww.zrak-plzen.cz

Základní škola Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava
Tel.: 553 622 904
E-mail: spec.zs@zrak-opava.czwww.zrak.opava.cz

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené
Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno
Tel.: 543 212 612
E-mail: sysova@sss-ou.czwww.sss-ou.cz

Základní škola prof. V. Vejdovského
Tomkova 42/411, 779 00 Olomouc
Tel.: 581 580 990
E-mail: spec.skola@zrakol.cz, www.vejdovskeho.cz

Střední školy pro zdravotně postižené

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené
Radlická 591/115, 158 00 Praha 5
Tel.: 235 521 214
E-mail: goa@goa.braillnet.cz, goa.braillnet.cz

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené
Maltézské nám. 479/14, 118 44 Praha 1
Tel.: 257 286 461, Fax: 257 533 136
E-mail: kjd@kjd.czwww.kjd.cz

Střední škola Aloyse Klara
Vídeňská 756/28, 142 00 Praha 4
Tel.: 241 726 937
E-mail: kovarikova@spsaklara.czwww.spsaklara.cz