18. 11. 2021 – Seminář pro učitele

18. 11. 2021 se ve speciálně pedagogickém centru uskutečnil seminář pro učitele a asistenty pedagoga, kteří vzdělávají v běžných školách děti a žáky, kteří jsou klienty speciálně pedagogického centra. Účastníci se seznámili s problematikou specifik vzdělávání a výchovy zrakově postižených, měli možnost vyzkoušet si čtení a psaní za simulovaných podmínek zrakové vady dítěte, o které pečují. Měli také možnost prohlédnout si vybavení SPC diagnostickými a didaktickými materiály.