Nabízíme

Speciálně pedagogické centrum poskytuje svým klientům ZDARMA tyto služby:

 

 • klientům nabízíme individuální programy
 • konzultace ke specifikům výchovy a vzdělávání dítěte se zrakovým znevýhodněním
 • vypracování Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálně vzdělávacími potřebami v běžné nebo speciální škole, stanovení potřeby podpůrných opatření ve vzdělávání
 • odborné vyšetření dítěte speciálním pedagogem, psychologem, zrakovým terapeutem – Zpráva z vyšetření žáka (pro zákonné zástupce)
 • pomoc s výběrem vhodného způsobu vzdělávání dítěte
 • stanovení stupně podpůrných opatření pro vzdělávání žáka (integrace v MŠ, ZŠ, SŠ nebo zařazení do speciální školy)- Doporučení pro vzdělávání žáka (pro kmenovou školu)
 • pomoc s orientací v kompenzačních a didaktických pomůckách pro zrakově postižené
 • základní sociálně právní poradenství
 • informace o institucích zabývajících se problematikou zrakově postižených
 • půjčování odborné literatury
 • půjčování vybraných kompenzačních pomůcek
 • odbornou pomoc při zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáka
 • výjezdy do škol s metodickou podporou učitelů a asistentů pedagoga
 • konzultace a semináře k problematice vzdělávání zrakově postižených