Informace z aktuálního dění

11.11.2022 (14. 11. 2022)

Workshop zaměřený na využívání diagnostického nástroje Tactual profile pro kolegyně ze SPC v Jihlavě.

čtěte více

8.12.2021 – Seminář se studenty (27. 1. 2022)

8.12.2021 Seminář se studenty 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – seznámení s problematikou vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.

čtěte více

18. 11. 2021 – Seminář pro učitele (27. 1. 2022)

18. 11. 2021 se ve speciálně pedagogickém centru uskutečnil seminář pro učitele a asistenty pedagoga, kteří vzdělávají v běžných školách děti a žáky, kteří jsou klienty speciálně pedagogického centra. Účastníci se seznámili s problematikou specifik vzdělávání a výchovy zrakově postižených, měli možnost vyzkoušet si čtení…

čtěte více

3. 11. 2021 – Den otevřených dveří (27. 1. 2022)

3. 11. 2021 proběhl Den otevřených dveří ve Škole Jaroslava Ježka a ve speciálně pedagogickém centru. Tato akce se setkala s velkým zájmem učitelů a asistentů pedagoga, kteří mají ve své třídě v běžné škole dítě se zrakovým postižením, přivítali jsme také rodiče dětí…

čtěte více

7. 10. 2021 – Sportovní den (27. 1. 2022)

Ve čtvrtek 7.10.2021 proběhl druhý Sportovní den s Leontinkou pro mladší žáky. Tentokrát se děti měli možnost seznámit s míčovou hrou pro nevidomé zvanou Goalball. Tréning pod vedením profesionálního hráče goalballového teamu GC Perun Jana Boška.

čtěte více

17. 9. 2021 – Sportovní den (27. 1. 2022)

V pátek 17.9.2021 se konal Sportovní den s Leontinkou pro mladší žáky – začínající sportovce na hřišti ZŠ Pod Marjánkou. Společně s dětmi ze Školy Jaroslava Ježka sportovali i někteří naši klienti a klienti SPC Liberec této věkové kategorie.

čtěte více

10. 12. 2019 – Seminář pro učitele (27. 1. 2022)

V pondělí 10. 12. 2019 proběhl ve speciálně pedagogickém centru další (tento školní rok již třetí) seminář pro učitele a asistenty pedagoga ze škol, kde integrují děti se zrakovým postižením. Tentokrát byl zaměřen na děti nevidomé a na děti se zbytky zraku.…

čtěte více

1. 10. a 21. 11. 2019 – Seminář pro učitele (27. 1. 2022)

1. 10. a 21. 11. 2019 se konal seminář pro učitele a asistenty pedagoga, kteří mají ve svých třídách integrované žáky se zrakovým znevýhodněním. Zúčastnilo se celkem 15 zájemců z pražských i mimopražských škol. S kladným ohlasem se setkala především možnost vžít se do role…

čtěte více