Dokumenty ke stažení

Zde najdete potřebné dokumenty.

Informace o zpracování osobních údajů v SPC:
Svým podpisem Informovaného souhlasu s poskytováním poradenských služeb udělujete rovněž souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho syna-dcery speciálně pedagogickým centrem, které bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Souhlas udělujete na celé období poskytnutí poradenské služby v rámci služeb SPC a dále na zákonnou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytujete dobrovolně, z jeho udělení neplynou žádné právní povinnosti.
Uvedené osobní údaje budou zpracovávány v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky. Osobní údaje dítěte, (ne) zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce jsou zpracovány a uchovávány ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR). Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.