3. 11. 2021 – Den otevřených dveří

3. 11. 2021 proběhl Den otevřených dveří ve Škole Jaroslava Ježka a ve speciálně pedagogickém centru. Tato akce se setkala s velkým zájmem učitelů a asistentů pedagoga, kteří mají ve své třídě v běžné škole dítě se zrakovým postižením, přivítali jsme také rodiče dětí a kolegy z jiných pracovišť, se kterými spolupracujeme. Každý z návštěvníků se mohl zúčastnit vyučování ve třídách, proběhla také prohlídka školy s výkladem o vzdělávání a výchově dětí se zrakovým postižením v prostředí speciální školy pro zrakově postižené.