8.12.2021 – Seminář se studenty

8.12.2021 Seminář se studenty 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – seznámení s problematikou vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.