Naši klienti

Kdo jsou naši klienti

Děti, žáci a studenti s různým druhem a stupněm zrakového postižení

  • s poruchami binokulárního vidění
  • slabozrací
  • s centrálním postižením zraku (CVI)
  • se zbytky zraku
  • nevidomí
  • s kombinacemi zrakového a jiného postižení

ve věku od tří let do ukončení středoškolského vzdělání z různých regionů Čech podle výběru klientů

Oblasti našeho působení