Proč jsme tady a co je naším cílem?

  • pomáháme rodinám dětí a žáků se zrakovým postižením úspěšně zvládnout období vzdělávání s cílem dosáhnout maximální samostatnosti s využitím a rozvojem všech schopností dítěte
  • snažíme se o úspěšnou integraci dítěte do školských zařízení především v místě jeho bydliště

Náš tým

PaedDr. Nasťa Páchová, speciální pedagog – tyfloped, vedoucí SPC
Vystudovala jsem obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči na PedF UK Praha se zaměřením na tyflopedii (1979 -1983). Diplomovou práci jsem zpracovávala na téma Paměť zrakově postižených dětí. Po ukončení studií jsem nastoupila jako učitelka do základní školy pro nevidomé (dnešní škola Jaroslava Ježka), kde jsem pracovala do roku 2000. Tato praxe byla přerušena pěti lety mateřské dovolené, kdy jsem se starala o děti vlastní. V letech 2000 -2004 jsem působila na prvním stupni běžné základní školy jako učitelka. Od roku 2004 pracuji opět ve Škole Jaroslava Ježka, nyní jako vedoucí a speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru.

Mgr. Jindra Mejzrová, speciální pedagog – tyfloped
Vystudovala jsem na PedF UK v Praze v letech 1989 – 1994, obor učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči se zaměřením na psychopedii a etopedii. Po dobu mateřské dovolené a několik let po té jsem pracovala v rodinné poradenské firmě jako personalista. Na pozici učitelky ve Škole Jaroslava Ježka jsem nastoupila v roce 2007. Během let 2008-2009 jsem si rozšířila vzdělání na PedF UK v Praze o obor tyflopedie. Pedagogické vzdělání průběžně doplňuji akreditovanými kurzy ministerstva školství (např. Metoda globálního čtení, Ekologická výchova na škole).

Mgr. Lucie Matěnová, speciální pedagog – tyfloped
Jsem absolventkou PedF UK Praha v oboru Učitelství na speciálních školách se zaměřením na tyflopedii a surdopedii (2002 – 2007). Během studia na střední i vysoké škole jsem spolupracovala jako učitelka ve Speciální mateřské škole pro děti s více vadami (bývalý Institut pro neslyšící) v Berouně. Vyzkoušela jsem si pozici asistentky pedagoga i učitelky v mateřské škole. Od roku 2003 pracuji ve Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené, od roku 2012 jsem speciální pedagog v SPC. Absolvovala jsem kurzy Výcvik v prostorové orientaci na FTVS UK a kurz na PedF UK. Od roku 2007 jsem instruktorkou prostorové orientace a samostatného pohybu. V roce 2009 jsem prošla kurzem Speciální pedagogika se zaměřením na podporu zrakového vnímání u osob se zrakovým postižením a v roce 2011 jsem dostala licenci v oboru zrakový terapeut.

Mgr. Tereza Pospěchová, psycholog
Pocházím z Prahy, vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně (2006). Účastnila jsem se čtyřletého systematického výcviku v Gestalt terapii (2007). Po dokončení studií jsem pracovala ve Speciálně pedagogickém centru Integra v Brně (2006-2009, diagnostika dospívajících klientů se zdravotním postižením, zejména tělesným) poté v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze (2010-2012, diagnostika, krizová intervence, poradenské a terapeutické rozhovory s dospívajícími chlapci s poruchami chování). Od roku 2012 pracuji v psychoterapeutickém centru Řipská (www.psycholog-praha.cz) a v SPC Jaroslava Ježka. Zde našim klientům nabízím psychodiagnostiku a poradenství.

Kateřina Čiháková, sociální pracovnice
Do Školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené jsem nastoupila po mateřské dovolené v roce 1994 na pozici asistentka ředitele školy. Ve Speciálně pedagogickém centru při Škole Jaroslava Ježka pak působím na pozici sociální pracovnice od roku 2000 po absolvování kvalifikačního vzdělávacího programu pro pracovníky v sociálních službách. V této oblasti se dále pravidelně vzdělávám na dalších akreditovaných kurzech.