XXXI. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Hradec Králové

Paní Mgr. Lucie Matěnová vystoupila se svým příspěvkem „Význam multioborové spolupráce pro rodiny dětí s progresivní vadou zraku“  na XXXI. Výroční sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP, který se konal ve dnech 21.-23.9.2023 v Hradci Králové.