Napsali o nás

Maminka 11 leté dívky s těžkým postižením zraku:

Přestože bydlíme v dojezdové vzdálenosti od speciální školy pro zrakově postižené, rozhodli jsme se, že využijeme možnosti zapsat dceru do běžné školy v místě našeho bydliště. Zpočátku jsme měli určité obavy, ale spolupráce se speciálně pedagogickým centrem – konkrétně s paní Mgr. Jindrou Mejzrovou – nás ubezpečila, že jsme se rozhodli správně. Paní Mejzrová vypracovala pro školu podrobné doporučení, které zohledňuje dceřiny zrakové možnosti. Byla jí doporučena asistentka pedagoga pro školní práci, která jí ve škole pomáhá, aniž by byla vylučována z kolektivu zdravých spolužáků. Rovněž na doporučení SPC pro ni škola zajistila potřebné kompenzační pomůcky (digitální zvětšovací lupa, tablet, učebnice v elektronické podobě). Paní Mejzrová pravidelně dceru ve škole navštěvuje, s učiteli, asistentkou i s námi konzultuje konkrétní pedagogické postupy. Současně dcera navštěvuje kurz psaní všemi deseti prsty na počítači ve speciálně pedagogickém centru. Současně se vzděláváním v běžné škole má kontakt i s vrstevníky se zrakovým postižením. Dochází na hodiny klavíru a hudební nauky do Základní umělecké školy, která je součástí Školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené. Spolupráce se speciálně pedagogickým centrem nám dává pocit jistoty při vzdělávání našeho dítěte.

Asistentka pedagoga, pracující v základní škole s devítiletou nevidomou holčičkou:

„Již třetím rokem pracuji jako asistentka pedagoga a věnuji se nevidomé žákyni. Kromě získávání informací z odborné literatury nebo internetu, je pro mě nezbytné komunikovat se Speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postižené při škole Jaroslava Ježka v Praze 1. V tomto centru pracují odborníci, kteří jsou ochotni vám kdykoliv poradit a pomohou vám vyřešit jakýkoliv problém. Při prvním setkání s PaedDr. Nasťou Páchovou jsem byla mile překvapena jejím odborným přístupem a profesionálním jednáním. Byly mi poskytnuty srozumitelné a dostačující informace, které se týkají výchovy a vzdělávání nevidomých žáků, a proto mohu bez problémů vykonávat své povolání. Pracovníci centra mají také zájem na mém dalším vzdělávání a informují mě o pořádaných kurzech pro asistenty pedagoga, o nové literatuře s touto problematikou i o nových pomůckách pro zrakově postižené, aj. Jsem velmi ráda, že mohu s těmito lidmi spolupracovat a doufám, že mi budou jejich zkušenosti a rady nadále natolik užitečné jako dosud.“

Maminka osmileté nevidomé holčičky:

„Jsem matka osmileté nevidomé dívky, která je integrovaná v běžné základní škole v místě našeho bydliště. Integrace mé dcery i v předškolním věku, kdy byla zařazena do běžné MŠ, proběhla úspěšně, především díky spolupráci se SPC při škole J. Ježka pro nevidomé v Praze. Byla jsem mile překvapena profesionálním přístupem zaměstnanců SPC a školy, především paní Nasti Páchové, se kterou nadále spolupracujeme. SPC se velice snaží vyjít vstříc rodičům a jejich dětem. Kladou důraz na individuální přístup k dítěti a přihlížejí k jeho potřebám. Snaží se co možná nejlépe pracovat s dovednostmi dětí a rozvíjet jejich intelekt. Jako rodič těžce zrakově postiženého dítěte jsem hledala pomocnou ruku a v SPC jsem překvapivě nalezla mnohem více. Velice si vážím této jedinečné možnosti a kvalitní spolupráce s lidmi, kteří jsou opravdu na svém místě.“